Anna Rynefors - riksspelmanFAMILJEFÖRESTÄLLNINGAR

 

Att spela för barn och familjer är en viktig och stor del av min yrkesverksamhet. Under 2020-21 kommer jag t.ex. att framföra min föreställning Bockarna Bruse på samtliga förskolor i hela Lunds kommun! Dessutom tillkommer alla framträdanden på festivaler och andra tillfällen. Här har jag samlat mina familjeföreställningar på ett ställe så du kan läsa mer om dem.